Oblaci Logo

Auro Domus Google oglašavanje

Auro Domus vodeća je firma za otkupa zlata i srebra, kao i prodaju investicijskog zlata. Pomogli smo klijentu u boljem pozicioniranju njegovog brend i usluga na Google tražilici. Analizirajući sve dinamičnije tržište otkupa i prodaje zlata u Hrvatskoj, visko smo pozicionirali Auro Domus u Google pretragama.
Auro Domus desktop

Usluge

Kampanje

Auro Domus mobitel

Što smo radili

Rezultati u dvije godine rada

Tri ključne kampanje Auro Domusa na Google pretragama postigle su ovaj napredak:

Auro Domus Brand

Clickthrough rate (CTR) je povećan sa 34% na

50%

a broj klikova na oglase s 5000 na

25000

Investicijsko zlato/srebro

Clickthrough rate (CTR) je u veljači 2022. dosegao vrhunac rasta sa 25% na

43%

Broj klikova na oglase je s oko 3000 do svibnja ove godine povećan na gotovo

30000

Otkup zlata/srebra

Clickthrough rate (CTR) je s 23% povećan na

28%

Broj klikova na oglase je s oko 5000 do svibnja ove godine povećan na gotovo

9000

Zaključno

Izdvojili smo samo jedan dio rada na Google Ads računu Auro Domusa.

Vjerujemo da smo Vam ipak približili opseg našeg dvogodišnjeg rada tijekom kojeg pomogli kijentu ostvariti značajan rast na području Google oglašavanja.

Auro Domus cover