Oblaci Logo

Primorska 8a

Zvuči li i vama ludo ideja da zgrada u kojoj je naš ured ima svoju web stranicu? Nama je, na prvu, upravo tako zvučala kad smo dobili upit za izradu ovakvog weba.

No, ovaj naš projekt govori drukčije. Ideja je stigla od ovlaštenog predstavnika stanara na adresi Primorska 8a, u Rijeci. U želji da svoj posao predstavnika stanara obnaša najbolje što može, došao je u naš ured s pitanjem – možemo li za našu zgradu napraviti web stranicu?

Primorska 8a web

Zašto bi zgrada imala web?

Na prvu, ovo nam se učinilo nepotrebnim troškom. Pored brojnih i besplatnih online platformi, koje omogućavaju povezivanje u grupe i zajednice, čemu trošak web stranice, makar ona bila i cjenovno povoljna?

No, dodatna pojašnjenja koja smo dobili od našeg predstavnika stanara su nas razuvjerila. Njegova ideja bila je da se napravi jednostavan web zatvorenog tipa (membership), na kojem će suvlasnici primati i komentirati informacije o poslovanju zgrade, te donositi odluke o važnim pitanjima.

Našem klijentu posebno važno bilo je to da dokumenti i odluke budu kategorizirani i lako dostupni.

Evo glavnih razloga zašto web:

a) Zbog transparentnog poslovanja i demokratskog odlučivanja

Ideja da zgrada ima svoj web ponikla je iz želje našeg predstavnika stanara da svoj rad učini transparentnim, a odlučivanje demokratskim.

Transparentnost se očituje u objavljivanju svih dokumenata na webu, poput izmjena cijena režija, kupnje sitnog inventara, najave održavanja, pristiglih ponuda za potrebne radove, itd. Demokratičnost pak u tome da su suvlasnici pozvani da komentiraju informacije i odlučuju o ponudama, kao i o drugim važnim pitanjima. Odluke se donose na osnovu iznesenih stavova suvlasnika.

b) Zbog sistematizacije i dostupnosti dokumenata

Za razliku od drugih digitalnih platformi, web omogućava sistematičnost u objavljivanju informacija. Njihovo razvrstavanje u kategorije ili pak po kronološkom redu objavljivanja, bilo je jako važno našem klijentu. Osim toga, njegova namjera bila je da sve informacije budu uvijek dostupne, kao i to da ih se lako može pronaći.

Korisnici i tijek aktivnosti

Korisnik ove web stranice može biti samo suvlasnik zgrade na adresi Primorska 8a. To su ljudi različitih dobnih skupina, interesa i stupnjeva informatičke i digitalne snalažljivosti, prema tome morali smo ponuditi jednostavno i cjenovno pristupačno rješenje koje će omogućiti:

Objavljivanje sadržaja i komunikacija na webu odvija se se prema ovom tijeku aktivnosti:

Web rješenje

Rezultati nakon godinu i pol

Web je u funkciji godinu i pol dana. Trebao je međutim duži period da stranica ispuni očekivanja našeg klijenta, tj. predstavnika stanara.

U prvim mjesecima izostale su reakcije. Zašto?

Iskustvo na ovom web projektu potvrdilo je našu spoznaju da objava tekstova na webu nije dostatna da bi se ostvario željeni cilj; da suvlasnici budu aktivni u procesima odlučivanja. Bilo je potrebno poduzeti dodatne napore…

Kako smo potaknuli suvlasnike da budu aktivniji?

Poslužili smo se znanjem e-mail marketinga. Iako se ovdje ne može govoriti o klasičnom marketingu, obavještavanjem i pozivanjem suvlasnika na određenu radnju putem e-maila, došli smo do željenog cilja.
Primorska 8a komentari

Cijena?

Cijena izrade ovakve web stranice kreće se od 400 eura naviše. U to je uključeno: postupak izrade weba, zakup servera za smještaj sadržaja i korištenje .com domene na jednu godinu.

Smatramo da ova cijena ne bi trebala biti prepreka za sve one suvlasnike koji teže transparentnim procesima odlučivanja o važnim pitanjima. Ovakav način upravljanja zajedničkom imovinom može rezultirati boljim odlukama koje mogu smanjiti troškove upravljanja zgradom.

Evo još nekih razloga zbog čega ideja da suvlasnici imaju svoju web stranicu nije tako luda:

Naravno, ovakva web rješenja primjenjiva su i drugim okruženjima. Ako i vi u ovom modelu vidite rješenje za svoju situaciju, budite slobodni zatražiti naš besplatni savjet.

Primorska 8a cover