Oblaci Logo

Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Napravili smo edukativne mrežne stranice koje studentima Zavoda za anatomiju u Rijeci pomažu u savladavanju nastavnog gradiva. Radi se o takozvanim membership mrežnim stranicama na kojima su nastavni materijali dostupni samo registriranim studentima. Veliki broj registriranih studenata, koji putem ovih internetskih stranica savladavaju ljudsku anatomiju, najbolji je dokaz da smo napravili odličan posao.

Izazov

Web stranica Zavoda za anatomiju otežano se prikazivala na svim zaslonima. Navigacija nije bila intuitivna, nedostajao je sadržaj namijenjen za studente koji su zbog pandemije nastavu pohađali online.

Nakon što su uočeni brojni nedostaci postojećeg weba, u dogovoru s klijentom odlučeno je da se počne projekt izrade potpuno nove web stranice Zavoda za anatomiju.

Zavod za anatomiju home

Zadaci i rokovi

Web je u žurnoj proceduri trebalo prilagoditi online nastavi.

Najveća promjena odnosila se na stvaranje zasebne cjeline ograničenog pristupa. Ta cjelina odnosi se na nastavne materijale Zavoda koji se sastoje od velikog broja fotografija s anatomskim prikazima strukture tijela.

Klijent je tražio da taj dio weba bude dostupan samo registriranim studentima i da se maksimalno zaštiti skidanje fotografija s weba Zavoda za anatomiju. Zbog toga spomenuti materijal neće biti prikazan u ovoj prezentaciji.

Zavod za anatomiju mobitel
Zavod za anatomiju prijava

Kroz projekt novog weba dogovoreno je:

Rezultat

Web stranica Zavoda za anatomiju bila je spremna za studente za oko 2 mjeseca. Prema potrebi, nadopunjava se i mijenja sadržaj nastavnih materijala.

Web trenutačno ima oko 400 registriranih studenata kojima je umnogome olakšano savladavanje zahtjevnog nastavnog gradiva.